Storage system

NON - PALLET

General Purpose Steel Shelving is a space-effective and economical storage system for virtually any light-duty application. Manufactured from quality steel and modular in design, General Purpose Steel Shelving is designed for versatility and ease of installation, and can be easily adjusted or relocated. A comprehensive range of accessories is available including shelf dividers, drawers, boxes and kickplates ., ống cuộn (Pieces) theo các tiêu chuẩn hoặc để được linh kiện, đồ dùng nội thất, hàng hóa dạng thùng tròn, rượu, để bánh xe ô tô, các tấm thảm, lưu trữ hồ sơ, tài liệu văn thư,… và rất nhiều loại khác.

 

Haimy Long Span Shelving Systems are suitable for the storage of a wide variety of non-palletised goods. Stepped beams are used to enable the shelf to be mounted flush with the edge of the beam. Long Span Shelving is ideal for low and high-rise order picking applications. . với nhiều loại sử dụng khác nhau của các sàn và các hệ thống được tách rời ra, dạng kệ chứa hàng khung A, và hệ thống kho kệ chứa hàng bằng tay đỡ (Cantilever) để chứa những loại sản phẩm hàng hóa dài, như gỗ và sắt thép, hoặc có thể thiết kế cho những giải pháp chứa hàng đặc thù như có những kết cấu để giữ hàng hóa dạng cuộn (như thép,vải giấy,…) và dạng ống tuýp.

Pallet Racking

Non – Selective

Non-Pallet Racking System

Other Products

Mechanical

Hotline: 0989 881 656
en_USEnglish