kệ kho không dùng pallet

HỆ THỐNG KHO CHỨA HÀNG

KHÔNG DÙNG PALLET

Loại hệ thống kho chứa hàng này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sử dụng để các sản phẩm, hàng hóa không cần thiết sử dụng pallet. Dòng kệ kho chứa hàng này thường được dùng để chứa các hàng hóa dạng Hộp (Cartons), Giỏ đựng (Bins), Ống cuộn (Pieces) theo tiêu chuẩn hoặc để được các linh kiện, đồ dùng nội thất, hàng hóa dạng thùng tròn, rượu, để bánh xe ô tô, các tấm thảm, lưu trữ hồ sơ, tài liệu văn thư, dược phẩm,… và rất nhiều các loại hàng hóa, sản phẩm khác.

 

Hình dạng của loại kệ kho hàng công nghiệp này bao gồm cả kệ kho hàng Shelving kéo dài (Long – Span Shelving) với nhiều loại sử dụng khác nhau của các sàn và các hệ thống được tách rời ra, dạng kệ để hàng trong kho khung A và hệ thống kho kệ công nghiệp chứa hàng bằng tay đỡ (Cantilever) được sử dụng để chứa những loại sản phẩm, hàng hóa dài, như gỗ và sắt thép, hoặc có thể thiết kế cho những giải pháp chứa hàng đặc thù như có những kết cấu để giữ hàng hóa ở dạng cuộn ( như thép, vải, giấy,… ) và dạng ống tuýp.

kệ kho chứa hàng non-pallet Hai My Rack
kệ kho hàng Hai My Rack
kệ kho chứa hàng
kệ kho không dùng pallet

Loại kệ Selective

Loại kệ Non – Selective

Kho chứa Non-Pallet

Sản phẩm khác

Dịch vụ gia công

Hotline:+84 978 475 575