Kệ Narrow Aisle Hai My Rack

GIÁ KỆ CÔNG NGHIỆP

NARROW AISLE

& VNA RACK

Khi sử dụng giải pháp kho kệ Narrow Aisle có lối đi của xe nâng hẹp và rất hẹp, các Pallet có thể được chứa ở những vị trí rất cao trong không gian của kho chứa hàng. Loại kệ kho hàng này giúp tối ưu diện tích kho theo chiều cao. Tận dụng được không gian chứa hàng tối đa của kho chứa hàng. Giúp tối ưu 40% diện tích kho để hàng hóa.

 

Case picking is also possible with man-up Turret/Swing Reach Trucks, Stockpickers and AS/RS systems with appropriate attachments. (commonly known as a “small tower”, “swing” forklift, in some cases, it is called an automatic crane) These forklifts can maneuver in a narrow or very narrow aisle with very high reach operability. Sometimes the forklift path has to be very specially designed, there may be guide rails and the forklift is electrically controlled.

 

Trong trường hợp xếp dỡ hàng hóa, quá trình bốc xếp các sản phẩm sẽ cần người ngồi trên “cái tháp” đó với các thiết bị phù hợp để điều khiển việc đưa pallet vào và lấy ra khỏi hệ thống kệ chứa hàng nhà kho.

Kệ tải nặng kho hàng Narrow Aisle
Kệ Narrow Aisle Hai My Rack

Pallet Racking

Non – Selective

Non-Pallet Racking System

Other Products

Mechanical

Hotline: +84 989 881 656