OUR

CLIENTS

HAIMY WAS FIRST PALLET RACK MANUFACTURER IN VIETNAM

For nearly 30 years, HAIMY has provided more than tens of millions of tons of shelf products to business customers in many different fields.

 

Sự nhận biết và chấp thuận của khách hàng đối với quan điểm về giá trị của công ty giúp chúng tôi tiếp tục mở rộng thêm các loại hình sản phẩm và phạm vi ảnh hưởng của mình để ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.

Pallet Racking

Non – Selective

Non-Pallet Racking System

Other Products

Mechanical

Hotline: 0989 881 656
en_USEnglish