Danh sách

khách hàng tiêu biểu

Kho kệ chứa hàng công nghiệp HAIMY Rack

Gần 30 năm qua HAIMY đã cung cấp trên chục triệu tấn sản phẩm kệ chứa hàng đến khách hàng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

 

Sự nhận biết và chấp thuận của khách hàng đối với quan điểm về giá trị của công ty giúp chúng tôi tiếp tục mở rộng thêm các loại hình sản phẩm và phạm vi ảnh hưởng của mình để ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.

Loại kệ Selective

Loại kệ Non – Selective

Kho chứa Non-Pallet

Sản phẩm khác

Dịch vụ gia công

Hotline:+84 978 475 575