Giao thương phát triển làm cho ngành Logistics ở Việt Nam tăng trưởng . Điều này làm việc trang bị hệ thống kệ kho logistics càng nhiều hơn....