Selective pallet rack

Làm thế nào nâng cấp hệ thống kho chứa hàng trên cơ sở của kho chứa cũ?

Trong trường hợp quý khách đã đầu tư cho hệ thống kệ chứa hàng, nhưng trước sự phát triển mới hay như phải áp dụng các tiêu chuẩn mới trong công việc quản lý kho chứa hàng,… Chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp hợp lý, sao cho khách hàng tiết kiệm được các khoản ngân sách đầu tư xây dựng một hệ thống kệ chứa hàng mới,…

 

Ví dụ như khách hàng muốn mở rộng hơn không gian chứa hàng, nâng trọng lượng cho mỗi không gian chứa hàng, di chuyển, hoặc nâng cao nhằm tăng không gian chứa hàng,…. HAIMY sẽ là người hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho quý khách!

 

Hãy cố gắng đưa ra những vấn đề, những câu hỏi của bạn với đội ngũ bán hàng của chúng tôi; chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu những vấn đề bạn đưa ra, và sau đó chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn hệ thống kệ chứa hàng tốt nhất phù hợp với yêu cầu của bạn, và bạn chỉ cần đưa ra quyết định chúng tôi là nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm kệ cho bạn,… chúng tôi sẽ nhanh chóng đáp ứng yếu cầu của bạn.

Làm sao để chọn ra ngân sách đầu tư tối ưu cho hệ thống kệ chứa hàng đạt hiệu quả tốt nhất

Để chọn ra ngân sách đầu tư tối ưu cho hệ thống kệ chứa hàng đạt hiệu quả tốt nhất, thì bạn phải tính toán được những yếu tố sau đây:

  • Số lượng sản phẩm hàng hóa chứa trong kho.
  • Thể tích, hay khối lượng của mỗi sản phẩm.
  • Thời gian lưu kho, hay tốc độ lưu chuyển hàng hóa trong một khoảng thời gian nhất định. 
  • Kích thước, trọng lượng của hàng hóa được cất giữ trong kho.
  • Mức độ tăng trưởng sản phẩm hàng hóa sẽ được lưu giữ trong kho.
  • Kể cả những vấn đề khác bao gồm các phương tiện, dụng cụ được sử dụng xếp dỡ hàng hóa, …

Loại kệ Selective

Loại kệ Non – Selective

Kho chứa Non-Pallet

Sản phẩm khác

Dịch vụ gia công

Hotline:+84 978 475 575