kệ chứa hàng double deep Hai My Rack
KỆ CHỨA HÀNG

DOUBLE DEEP

Đây cũng là một dạng kệ lựa chọn (Kệ Selective), được tạo nên bởi 2 dãy kệ đôi giáp lưng vào nhau nhờ vậy diện tích sàn kho sử dụng tăng lên do giảm được không gian của các lối đi.

 

Với gần 30 năm kinh nghiệm , HAI MY đã đưa ra giải pháp kệ chứa hàng Double Deep để được 2 pallet theo chiều sâu cung cấp cho nhiều khách hàng. Giải pháp này đã đem lại hiệu suất tối đa cho kho chứa hàng dạng Selective Rack.

ĐẶC TÍNH KỆ

DOUBLE DEEP

  • Các pallet ở phía sâu bên trong được đưa vào lấy ra bằng loại xe nâng đặc biệt với tay nâng được điều khiển kéo dài ra.
  • Sức chứa hàng hóa trong kho cao hơn so với kệ để hàng Selective.
  • Vốn đầu tư cơ bản trên mỗi giá kệ Double Deep ước tính ngang bằng với vốn đầu tư cơ bản đối với kệ Selective.
  • Yêu cầu xe nâng theo kiểu có càng nâng điều khiển sâu vào trong để đưa pallet vào kệ và lấy ra khỏi kệ.

  • Giới hạn về Tải trọng và độ cao phụ thuộc vào khả năng của xe nâng.
  • Nhân viên kho muốn lấy pallet phía trong thì phải di chuyển pallet phía trước.
  • Pallet để vào sâu lấy ra trước theo nguyên lý “Vào sau – Ra trước – (LIFO)”.
  • Do các giá kệ kho hàng được xếp theo kiểu một cái đứng sau cái kia nên khoảng trống chọn hàng bị giảm xuống.
  • Diện tích sử dụng sàn kho chứa hàng đạt 50%.

__ Mô hình minh họa kệ chứa hàng Double Deep __

KỆ DOUBLE DEEP LÀ DẠNG CÁC PALLET CHỨA HÀNG ĐƯỢC ĐỂ SÂU VÀO TRONG KỆ, TĂNG SỨC CHỨA HÀNG HÓA

__ Hình ảnh thực tế Hệ thống kệ công nghiệp Double Deep do Công ty HAI MY đã triển khai __

kệ chứa hàng double deep Hai My Rack
kệ chứa hàng double deep Hai My Rack
kệ pallet Hai My Rack
kệ để hàng trên pallet Hai My Rack

Loại kệ Selective

Loại kệ Non – Selective

Kho chứa Non-Pallet

Sản phẩm khác

Dịch vụ gia công

Hotline:+84 978 475 575