Kệ Narrow Aisle Hai My Rack

GIÁ KỆ CHỨA HÀNG

NARROW AISLE

& VNA RACK

Trong giải pháp kệ chứa hàng có lối đi của xe nâng hẹp và rất hẹp, các Pallet có thể được chứa ở những vị trí rất cao trong không gian của kho chứa hàng. Tận dụng được không gian chứa hàng tối đa của kho chứa hàng.

 

Tất nhiên nó cũng đòi hỏi chiếc xe nâng cũng rất đặc biệt (thường gọi là xe nâng hình “tháp nhỏ”, “đánh đu”, trong một vài trường hợp, người ta gọi nó là cầu trục tự động) những chiếc xe nâng này có thể di chuyển trong một lối đi hẹp hoặc rất hẹp với khả năng hoạt động của tầm với rất cao. Đôi khi đường đi của xe nâng phải được thiết kế rất đặc biệt, có thể có ray dẫn và xe nâng được điều khiển bằng điện.

 

Trong trường hợp xếp dỡ hàng hóa cũng có thể có người người ngồi trên “cái tháp” đó với các thiết bị phù hợp để điều khiển việc đưa pallet vào và lấy ra khỏi kệ.

Kệ tải nặng kho hàng Narrow Aisle
Kệ Narrow Aisle Hai My Rack

Loại kệ Selective

Loại kệ Non – Selective

Kho chứa Non-Pallet

Sản phẩm khác

Dịch vụ gia công

Hotline tư vấn khách hàng: +84 978 475 575