kệ kho không dùng pallet

HỆ THỐNG KHO CHỨA HÀNG

KHÔNG DÙNG PALLET

Loại hệ thống kho chứa hàng này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu để sản phẩm, hàng hóa không sử dụng pallet, mà thường để chứa dạng hộp Cartons, Giỏ đựng (Bins), ống cuộn (Pieces) theo các tiêu chuẩn hoặc để được linh kiện, đồ dùng nội thất, hàng hóa dạng thùng tròn, rượu, để bánh xe ô tô, các tấm thảm, lưu trữ hồ sơ, tài liệu văn thư,… và rất nhiều loại khác.

 

Hình dạng của loại kệ này bao gồm cả kệ Shelving kéo dài (Long-Span Sheving) với nhiều loại sử dụng khác nhau của các sàn và các hệ thống được tách rời ra, dạng kệ chứa hàng khung A, và hệ thống kho kệ chứa hàng bằng tay đỡ (Cantilever) để chứa những loại sản phẩm hàng hóa dài, như gỗ và sắt thép, hoặc có thể thiết kế cho những giải pháp chứa hàng đặc thù như có những kết cấu để giữ hàng hóa dạng cuộn (như thép,vải giấy,…) và dạng ống tuýp.

kệ kho chứa hàng non-pallet Hai My Rack
kệ kho hàng Hai My Rack
kệ kho chứa hàng
kệ kho không dùng pallet

Loại kệ Selective

Loại kệ Non – Selective

Kho chứa Non-Pallet

Sản phẩm khác

Dịch vụ gia công

Hotline tư vấn khách hàng:+84 978 475 575