KỆ KHO CHỨA HÀNG

DẠNG XẾP CHỒNG

Hệ thống kệ chứa hàng dạng xếp chồng là giải pháp linh hoạt cho các kho chứa hàng hóa có nhiều khoảng trống mà không thể lắp đặt các loại kệ chứa hàng cố định, và cho việc chứa hàng hóa lưu động (ví dụ như ngoài công trường,…)

 

Hàng hóa được để trên các loại pallet được thiết kế đặc biệt có thể xếp trồng lên nhau đến 5-6 tầng. Khi không sử dụng nữa, chúng có thể gấp lại rất gọn gàng.

kệ xếp chồng Hai My Rack
kệ xếp chồng Hai My Rack

Loại kệ Selective

Loại kệ Non – Selective

Kho chứa Non-Pallet

Sản phẩm khác

Dịch vụ gia công

Hotline tư vấn khách hàng:+84 978 475 575