Kệ Narrow Aisle Hai My Rack

GIÁ KỆ CÔNG NGHIỆP

NARROW AISLE

& VNA RACK

Khi sử dụng giải pháp kho kệ Narrow Aisle có lối đi của xe nâng hẹp và rất hẹp, các Pallet có thể được chứa ở những vị trí rất cao trong không gian của kho chứa hàng. Loại kệ kho hàng này giúp tối ưu diện tích kho theo chiều cao. Tận dụng được không gian chứa hàng tối đa của kho chứa hàng. Giúp tối ưu 40% diện tích kho để hàng hóa.

 

もちろん、非常に特別なフォークリフトも必要です (通称「スモールタワー」「スイング」フォークリフト、場合によっては自動クレーンと呼ばれる) これらのフォークリフトは、非常に高い範囲の操作性で、狭い通路または非常に狭い通路で操縦できます。 場合によっては、フォークリフトの経路を非常に特別に設計する必要があり、ガイド レールがあり、フォークリフトが電気的に制御されることがあります。

 

Trong trường hợp xếp dỡ hàng hóa, quá trình bốc xếp các sản phẩm sẽ cần người ngồi trên “cái tháp” đó với các thiết bị phù hợp để điều khiển việc đưa pallet vào và lấy ra khỏi hệ thống kệ chứa hàng nhà kho.

Kệ tải nặng kho hàng Narrow Aisle
Kệ Narrow Aisle Hai My Rack

選択棚タイプ

棚のタイプ Non – Selective

デポ Non-Pallet

その他の製品

アウトソーシングサービス

Hotline: +84 989 881 656