kệ gác lửng

地板系统

夾層架

HAIMY是根据美国标准设计的,目前这种落地式货架系统是美国仓库系统中非常流行的解决方案。 在越南,在厂房、库房、库房还很狭窄的情况下,利用空间搭建工业落地式货架系统,既可以作为办公室,也可以作为仓库。

 

HAIMY仓库系统的设计以及该铁地板货架系统的生产和安装都是用坚固的结构完成的。

寻找设备

升降机

  • 这种地板货架系统安装了一个单独的升降装置,设计比标准货梯更简单、更便宜。 该设备垂直移动,安全高效地将货物从仓库地板提升到夹层地板,反之亦然。
  • 这种起重装置简称为VRC。 (Vertical Reciprocating Conveyor)

Thang nâng hàng kệ Mezzanine

夹层地板是美国商店系统中非常受欢迎的解决方案

kệ kho chứa hàng sử dụng tầng lửng
kệ tải nặng sử dụng gác lửng
kệ chứa hàng công nghiệp mezzanine floor
kệ mezzanine
mezzanine floor
kệ tầng lửng

选择性货架类型

货架类型 Non – Selective

仓库 Non-Pallet

其他产品

外包服务

Hotline tư vấn khách hàng: +84 978 475 575