kệ gác lửng

地板系统

夾層架

夾層HAI MY落地層架依照美國標準設計。 夾層貨架系統現在是倉庫流行的解決方案。 越南的許多工廠和倉庫仍然很小,因此公司可以透過建造可用作辦公室和倉庫的夾層貨架系統來優化其空間。

 

HAI MY仓库系统的设计以及铁制夹层工业货架系统的制造和安装均采用坚固的结构。

寻找设备

升降机

  • 这种夹层楼货架系统安装了一个单独的升降机,其设计更简单,并且比标准货物升降机更便宜。 该设备垂直、安全、高效地将货物从仓库地板提升到夹层地板,反之亦然。
  • 这种起重装置简称为VRC。 (Vertical Reciprocating Conveyor)

Thang nâng hàng kệ Mezzanine

夹层地板是美国商店系统中非常受欢迎的解决方案

kệ kho chứa hàng sử dụng tầng lửng
kệ tải nặng sử dụng gác lửng
kệ chứa hàng công nghiệp mezzanine floor
kệ mezzanine
mezzanine floor
kệ tầng lửng

选择性货架类型

货架类型 Non – Selective

仓库 Non-Pallet

其他产品

外包服务

Hotline: +84 978 475 575