Làm thế nào nâng cấp hệ thống kho chứa hàng trên cơ sở của kho chứa cũ?

Làm thế nào xây dựng hệ thống kho kệ chứa hàng đạt hiệu quả tốt nhất?
10 Tháng Tám, 2016

Trong trường hợp quí vị đã đầu tư cho hệ thống kệ chứa hàng, nhưng trước sự phát triển mới của quí vị, hay như phải áp dụng các tiêu chuẩn mới trong công việc quản lý kho chứa hàng,…chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ cho các bạn,…. Chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp hợp lý, sao cho bạn tiết kiệm được các khoản ngân sách đầu tư xây dựng một hệ thống kệ chứa hàng mới,… Ví dụ như bạn muốn mở rộng hơn không gian chứa hàng, nâng trọng lượng cho mỗi không gian chứa hàng, di chuyển, hoặc nâng cao nhằm tăng không gian chứa hàng,….tất cả những việc như vậy, Haimy sẽ là người hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho bạn!

Hãy cố gắng đưa ra những vấn đề, những câu hỏi của bạn với đội ngũ bán hàng của chúng tôi; chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu những vấn đề bạn đưa ra, và sau đó chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn hệ thống kệ chứa hàng tốt nhất phù hợp với yêu cầu của bạn, và bạn chỉ cần đưa ra quyết định chúng tôi là nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm kệ cho bạn,… chúng tôi sẽ nhanh chóng đáp ứng yếu cầu của bạn.

Nếu những vấn đề mà bạn cần tư vấn thêm, xin mời bạn liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại:

 

Tel: (84) 0650 3 737318 / 0650 379 3896
Hotline: 01 21 21 21 669
Fax: (84) 0650 3 737321 / 0650 379 3897
E-mail: phi-hoang@haimy.com

Comments are closed.