parallax background

HỆ THỐNG KỆ SHELVING

ĐẶC TÍNH KỆ SHELVING


Hệ thống kệ Shelving chỉ nâng hàng bằng tay, không sử dụng pallet chứa hàng tải trọng lớn và
không cần dùng tới xe nâng hàng.
Hệ thống kho chứa hàng cực kỳ linh hoạt
Có thể được thiết lập, định dạng phong phú về hệ thống tầng chứa hàng.
Thích hợp cho việc xây dựng hệ thống kho chứa hàng cao tầng có lối đi hẹp với thiết bị xếp dỡ hàng hóa tự động
hay bằng tay.
parallax background

Bộ Phận Tư Vấn Khách Hàng!
Hotline: 079 21 21 669