parallax background

HỆ THỐNG KỆ SÀN MEZZANINE

THIẾT BỊ NÂNG HÀNG (LIFTS)


Hệ thống kệ sàn này có lắp đặt một dụng cụ nâng hàng riêng, thiết kế đơn giản và rẻ tiền hơn loại thang máy
hàng hóa tiêu chuẩn. Thiết bị này chuyển động theo chiều đứng, nâng hàng hóa từ dưới sàn nhà kho lên sàn Mezzanine và ngược lại một cách an toàn và hiệu quả.
Thiết bị nâng này viết tắt là VRC (Vertical Reciprocating Conveyor)
parallax background

Bộ Phận Tư Vấn Khách Hàng!
Hotline: 079 21 21 669