parallax background

HỆ THỐNG KỆ
PALLET DOUBLE DEEP

ĐẶC TÍNH KỆ CHỨA HÀNG DOUBLE DEEP


Các pallet ở phía sâu bên trong được đưa vào lấy ra bằng loại xe nâng đặc biệt với tay
nâng được điều khiển kéo dài ra.
Sức chứa hàng hóa trong kho cao hơn so với kệ Selective.
Vốn đầu tư cơ bản trên mỗi giá kệ ước tính ngang bằng với vốn đầu tư cơ bản đối với
kệ Selective.
Yêu cầu xe nâng theo kiểu có càng nâng điều khiển sâu vào trong để đưa pallet vào kệ
và lấy ra khỏi kệ.
Giới hạn về Tải trọng và độ cao phụ thuộc vào khả năng của xe nâng.
Nhân viên kho muốn lấy pallet phía trong thì phải di chuyển pallet phía trước.
Pallet để vào sâu lấy ra trước theo nguyên lý “Vào sau – Ra trước – (LIFO)”.
Do các giá kệ được xếp theo kiểu một cái đứng sau cái kia nên khoảng trống chọn
hàng bị giảm xuống.
Diện tích sử dụng sàn kho chứa hàng đạt 50%.
parallax background

Bộ Phận Tư Vấn Khách Hàng!
Hotline: 079 21 21 669