parallax background

HỆ THỐNG KỆ
NARROW AISLE & VNA RACK

ĐẶC TÍNH KỆ NARROW AISLE & VNA RACK


Chiều ngang của lối đi nhỏ nhất và tận dụng được diện tích chứa hàng.
Phù hợp với việc số lượng vật liệu vào kho chứa thấp và khối lượng lớn hàng tồn kho.
Ứng dụng phù hợp với những khoang chứa hàng cao.
parallax background

Bộ Phận Tư Vấn Khách Hàng!
Hotline: 079 21 21 669