parallax background

HỆ THỐNG KỆ SELECTIVE

ĐẶC TÍNH KỆ PALLET SELECTIVE


Cho phép sử dụng tất cả pallet hàng.
Dễ dàng điều chỉnh thanh đà ngang (beam) phù hợp với bất kỳ kích thước hay trọng lượng pallet hàng hóa.
Có thể ứng dụng cho độ cao tới 11m.
Mỗi dãy có phạm vi ứng dụng rộng rãi đáp ứng nhu cầu chứa hàng hóa..
Thuận lợi cho việc bố trí một pallet mà không cần phải di chuyển một Pallet khác và tiếp cận tất cả các pallet
một cách dễ dàng.
Nó có thể sử dụng hầu hết các loại xe nâng hàng.
Các pallet tầng thấp nhất có thể để ngay trên sàn.
Ở tầng thấp của kệ có thể thêm vào những giá đỡ đơn giản rẻ tiền hơn.
Diện tích mặt bằng kho sử dụng đạt 30%.

parallax background

Bộ Phận Tư Vấn Khách Hàng!
Hotline: 079 21 21 669